Ο θηλασμός είναι μία τέχνη, που η μητέρα και το μωρό πρέπει να μάθουν. Μερικές φορές αυτή η διαδικασία εκμάθησης μπορεί να συνοδεύεται από ορισμένα εμπόδια και προβλήματα που προκύπτουν και που μπορούν να ξεπεραστούν!