Το Σωστό Μέγεθος Χοάνης

Αποτελεσματική άντληση & βελτιστοποίηση ροής

Medela Διπλή Άντληση

Ταυτόχρονη Άντληση και από τους δύο μαστούς

Medela Μονή Άντληση

Άντληση από τον ένα μαστό κάθε φορά

Οδηγίες Καθαρισμού

Θήλαστρα Medela

Οδηγίες Άντλησης

Θήλαστρα Medela

Οδηγίες Χρήσης Symphony

Επαγγελματικό Θήλαστρο 2-Φάσεων της Medela

Οδηγίες Χρήσης Swing Maxi

Διπλό Ηλεκτρικό Θήλαστρο 2-Φάσεων της Medela

Οδηγίες Χρήσης Swing

Ηλεκτρικό Θήλαστρο 2-Φάσεων της Medela

Οδηγίες Χρήσης Freestyle

Ψηφιακό Θήλαστρο 2-Φάσεων της Medela

Οδηγίες Χρήσης Harmony

Χειροκίνητο Θήλαστρο 2-Φάσεων της Medela