Καταστήματα – Ενοικιάσεις Θηλάστρων & Λιανική

Χονδρική Πώληση & Διανομή

Αθήνα

Παπαδιαμαντοπούλου 65
Ζωγράφου, 11527, Αθήνα
Τ. 210 77 85 838, 210 7485752
Ε. athens@klinikum.gr 

ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:00 – 18:00
ΣΑΒ 09:30 – 14:30

Θεσσαλονίκη

Νεμέας 32 & Νάτσινα Θ. 36
Χαριλάου, 542 49, Θεσσαλονίκη
T. 2310 328 375
Ε. plus@klinikum.gr

ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:00 – 18:00
ΣΑΒ 09:00 – 14:00

Θεσσαλονίκη

Νάτσινα Θ. 25 & Νεμέας
Χαριλάου, 542 49, Θεσσαλονίκη
T. 2310 316 011, 2310 317 115
Ε. info@klinikum.gr

ΔΕΥ-ΠΑΡ 08:00 – 16:00