Το 1988 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η επιχείρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Προϊόντων Μητρικού Θηλασμού από τους κ. Πρόδρομο & Θάλεια Καϊκονίδη με την επωνυμία KLINIKUM. Μοναδικό αντικείμενο, η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας από μια οικογενειακή επιχείρηση, χτισμένη στις βάσεις της αρωγής του συνανθρώπου.

Η εταιρία το 1994 μεταφέρεται σε νέο χώρο, μεγαλύτερο καθώς αυξάνεται το πελατολόγιο, το προσωπικό όπως και το εμπόρευμα.  Παράλληλα έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα των Αθηνών στο κέντρο της πόλης για την εξυπηρέτηση Στερεάς και Νοτίου Ελλάδος.

Ασχολείται κυρίως με εξοπλισμό Νοσοκομειακών Μονάδων με συστήματα υψηλής τεχνολογίας και τέλη της δεκαετίας του ’90 μεταφέρεται σε ακόμη μεγαλύτερο χώρο καθώς η πρόοδος της τεχνολογίας αναπτύσσεται στον τομέα της ιατρικής επιστήμης.

Πλέον, η εταιρία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες πανελλαδικά σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες γιατρούς.  Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτει και τους ιδιώτες και κυρίως τις νέες μητέρες με τα προϊόντα Μητρικού Θηλασμού της εταιρίας MEDELA, Ελβετικής προέλευσης.

Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρία Klinikum αντιπροσωπεύει μερικούς από τους μεγαλύτερους και διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους ιατρικού εξοπλισμού. Διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης πανελλαδικά,  για την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων της.

Για το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης ιατρικού εξοπλισμού και προϊόντων  μητρικού θηλασμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας τηλεφωνικά,  ή στα email:

service@klinikum.gr για τη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα

service.ath@klinikum.gr για την Αττική και Ν. Ελλάδα

Σύσταση και Καταστατικό KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

Πατήστε εδώ για να δείτε ή να κατεβάσετε το Καταστατικό.