Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων σάς ενημερώνει για τις πληροφορίες  και τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξουμε κατά την συνεργασία μας και εξηγεί τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας αυτών, αλλά και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Ακόμη, σας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για αυτά, καθώς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους.

 1. Εγγύηση ασφάλειας δεδομένων και εμπιστευτικότητας

 H εταιρεία KLINIKUM PLUS συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

 1. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες, όπως εσείς μας τα δίνετε, με τη ρητή σας συγκατάθεση, όταν έρχεστε σε συναλλαγή μαζί μας για την αγορά ή μίσθωση ενός προϊόντος ή όταν βρίσκεστε σε επικοινωνία μαζί μας για μία συναλλαγή ή τη διερεύνηση συνεργασίας, ή ακόμη και όταν ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.  Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε τηλεφωνικά, είτε από τον ιστότοπό μας, ή και  διά ζώσης, εγγράφως. Μπορούν να αφορούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές διευθύνσεις, κ.ά.

 • Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε δεδομένα σας;

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα και πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας σχετίζονται με:

 • την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης συσκευών άντλησης μητρικού γάλακτος
 • την ενημέρωση σας για νέα, υπηρεσίες και προϊόντα που σας ενδιαφέρουν,
 • για να γνωρίζουμε την ανταπόκριση σας και τον βαθμό ικανοποίησης σας από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, ώστε να βελτιωνόμαστε συνεχώς
 • την ευχερή επικοινωνία μας,
 • την ενημέρωση αρχείου των παρασχεθεισών υπηρεσιών μας και των οικονομικών προσφορών μας,
 • την πρόσληψη σας στο προσωπικό μας, άμεση ή μελλοντική,
 • την ενημέρωση σας, ως επαγγελματιών υγείας για θέματα ενδιαφέροντος σας,
 • την ύπαρξη δυνατότητας μελλοντικής αναφοράς για επόμενη εξυπηρέτηση σας,
 • τη γενικότερη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, πέραν της συγκατάθεσης σας, όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη) ή/και όταν αυτό προβλέπεται από σχετική σύμβασή μας.

 • Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα στο αρχείο μας;

 Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Γενικά, όταν εκπληρωθεί ή έχει πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων, αυτά διαγράφονται, με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσής μας έναντι νόμου που θα καθιστά υποχρεωτικό να τα διατηρήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούμε δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας από την αρχική συλλογή τους.

 • Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά για σκοπούς εκπλήρωσης της υπηρεσίας μας (π.χ. μίσθωση – παράδοση συσκευής γαλουχίας), τα δεδομένα σας μπορεί να δοθούν σε υπαλλήλους, συνεργάτες, ή υπεργολάβους μας οι οποίοι τα επεξεργάζονται με σκοπό την εκπλήρωση της υπηρεσίας μας.

Με ευθύνη μας, διασφαλίζουμε τους ίδιους αυστηρούς όρους στην προστασία των δεδομένων σας κατά τη συνεργασία μας με τρίτους.

Πέραν των ανωτέρω και με εξαίρεση αυτών, ποτέ δεν θα εκχωρήσουμε, μεταβιβάσουμε, κοινοποιήσουμε ή διανείμουμε τα δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, εκτός αν μας επιβληθεί από τον Νόμο ή τις Αρχές.

 • Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους

Είναι πιθανό να περιέλθουν σε εμάς δεδομένα σας από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας αυτών, στο πλαίσιο συνεργασίας μας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευθύνη του κάθε τρίτου υπεύθυνου να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας. Εμείς κάθε φορά επιδιώκουμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τον νόμιμα προβλεπόμενο τρόπο.

 1. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Είναι σταθερή και απόλυτη η προσήλωση μας στην ασφάλεια των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε σταθερά, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων σας.

Συνεργαζόμαστε μόνο με όσους επεξεργάζονται δεδομένα με ίδιους όρους εμπιστευτικότητας και ασφαλείας με εμάς, και σταθερά επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας.

Στη μη πιθανή περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση των δεδομένων μας, η klinikum plus θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών. Αν εσείς διαπιστώσετε διαρροή των δεδομένων σας, πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

 1. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης Έχετε πάντα δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος σας, σε πλήρη πρόσβαση και ενημέρωσή σας για όσα δεδομένα έχουμε για εσάς.

 

Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης Αν τα δεδομένα σας που έχει η klinikum plus δεν είναι ακριβή ή είναι λαθεμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν.

 

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης» Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).

 

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επίσης με αίτησή σας προς τη klinikum plus, να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

 

 

 

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, όπως επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να τα ασκήσετε οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: plus@klinikum.gr

Ακόμη, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στην klinikum plus. Η εταιρεία μας είναι ο νόμιμος Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σας.

 1. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας

 Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται ανά διαστήματα ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την Προστασία των Δεδομένων σας. Επίσης, η πολιτική μας θα επικαιροποιείται κάθε φορά που αυτό καθίσταται αναγκαίο από νόμιμη διάταξη.  

 1. Τί γίνεται σε περίπτωση που επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε

 Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων :

Η Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» – ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Νεμέας 32 & Νάτσινα Θ. 36, περιοχή Χαριλάου (ΑΦΜ 800888293, Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης),  νόμιμα εκπροσωπούμενη. e mail: plus@klinikum.gr

 • Η παροχή της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει γνώση και αποδοχή της παρούσας.