Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους χοάνης

Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο μέγεθος χοάνης
Η χοάνη αποτελεί ένα σημαντικό εξάρτημα για την αποτελεσματική άντληση, που βοηθά στη βελτιστοποίηση της ροής γάλακτος.

Λόγοι δοκιμής διαφορετικού μεγέθους:
-Μήπως η θηλή σας τρίβεται στα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα της χοάνης, σε βαθμό που να σας προκαλείται ενόχληση;
-Μήπως διαπιστώνετε ότι μεγάλο μέρος της άλω έλκεται στο εσωτερικό του σωλήνα της χοάνης;
-Μήπως διαπιστώνετε κάποια ερυθρότητα;
-Μήπως διαπιστώνεται ότι η θηλή η ή άλως σας παίρνει ένα λευκό χρώμα;
-Μήπως αισθάνεστε ότι έχει απομείνει γάλα στους μαστούς σας, μετά τη χρήση του θηλάστρου; 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, δοκιμάστε ένα διαφορετικό μέγεθος ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μέτρησης. Εάν εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε σίγουρες ότι επιλέξατε το κατάλληλο μέγεθος, απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για το μητρικό  θηλασμό.

Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος χοάνης. Είναι το πιο βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική άντληση και τη βελτιστοποίηση της ροής του μητρικού γάλακτος.

Διαβάστε ή εκτυπώστε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ: