Καταστήματα – Ενοικιάσεις Θηλάστρων & Λιανική

Διανομή – Χονδρική

Αθήνα

Παπαδιαμαντοπούλου 65
Ζωγράφου, 11527, Αθήνα
Τ. 210 74 85 752, 210 74 70 418
F. 210 74 70 417
athens@klinikum.gr

Θεσσαλονίκη

Νατσίνα 36 & Νεμέας
Χαριλάου, 542 49, Θεσσαλονίκη
T. 2310 328375
F. 2310 321101
plus@klinikum.gr

Νατσίνα 25 & Νεμέας
Χαριλάου, 542 49, Θεσσαλονίκη
T. 2310 316 011, 2310 317115
F. 2310 321101
info@klinikum.gr